ฉนวนใยหิน Rockwool

Conlit Series

พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นฉนวนป้องกันไฟ ป้องกันไฟได้ดีเยี่ยมในระบบผนัง โดยมีระบบกันไฟสูงสุด 2 ชั่วโมง มีทั้งรุ่น C และ H Details
  • ความหนาแน่น 80 100 110 140 kg/m3

Rocksafe Plus (Fireseal)

ผลิตขึ้นเพื่อใช้ป้องกันไฟโดยเฉพาะ ทนต่อการหดตัวในอุณหภูมิต่างๆ ในสถานการณ์เพลิงไหม้ที่ต่างกันได้อย่างดีเยี่ยม Details
  • ความหนาแน่น 80 kg/m3