ฉนวนใยหิน Rockwool

Safe n Silent Series

แบบแผ่น ใส่ในโครงผนังเบา ไม่ยุบ/อ่อนตัวง่าย ความหนาแน่นสูง ป้องกันเสียงได้ดีเยี่่ยม ทุกย่านความถี่ Details
  • ความหนาแน่น 40 60 80 kg/m3

Safe n Silent GC

แบบแผ่น หุ้มด้วยผ้า Glass Cloth เหมาะสำหรับติดตั้งในห้องเครื่องจักร ภายในโรงงาน ป้องกันและดูดซับเสียง Details
  • ความหนาแน่น 40 60 80 100 kg/m3