ฉนวนใยแก้วตราช้าง SCG

รุ่น FRK ฟอยล์ 1 ด้าน

ฉนวนตราช้างสำหรับงานหุ้มท่อปรับอากาศ เหมาะสำหรับหุ้มท่อลมปรับอากาศ ช่วยป้องกันการควบแน่นเป็นหยดน้ำ รักษาอุณหภูมิภายในท่อปรับอากาศ Details
  • ความหนาแน่น 16 24 32 48 kg/m3

รุ่น FRK-F ฟอยล์ 1 ด้าน(Double Layers)

ฉนวนตราช้างสำหรับงานหุ้มท่อปรับอากาศ ปิดผิวด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เสริมแรง 3 ทาง นิดไม่ลามไฟ แบบ 7 เลเยอร์ Details
  • ความหนาแน่น 16 24 32 48 kg/m3

รุ่น DLN เคลือบด้วย Neoprene

ฉนวนใยแก้วแบบแผ่นเคลือบผิวด้วย Neoprene สีดำ ใช้บุภายในท่อปรับอากาศเพื่อลดเสียงดัง ภายในท่อลมปรับอากาศ Details
  • ความหนาแน่น 48 kg/m3

รุ่น FPO ปิดผิวด้วยฟอยล์เจาะรู

ฉนวนใยแก้วแบบแผ่นปิดผิวด้วยฟอยล์ชนิดมีรู Perforated Aluminium Foil ใช้บุภายในท่อปรับอากาศเพื่อลดเสียงดัง ภายในท่อลมปรับอากาศ Details
  • ความหนาแน่น 48 kg/m3

รุ่น GTB ปิดผิวด้วย Glass Tissue

ฉนวนใยแก้วแบบแผ่นปิดผิวด้วยกลาสทิชชู่สีดำ Black Matt Tissue ใช้บุภายในท่อปรับอากาศเพื่อลดเสียงดังภายในท่อปรับอากาศ Details
  • ความหนาแน่น 48 kg/m3