ยางกันลื่น NBR Rubber Matt

ลายตีนไก่ Diamond

ผลิตจากยาง NBR. Nitrile ทนทาน กันน้ำมัน และกันลื่น ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน คุณสมบัติเหมาะกับงานที่ต้องการความทนทานสูง ปราศจากเชื้อราและแบคทีเรีย Details
  • ขนาด 1.5 x 15 m. (แบ่งตัดเป็นเมตรได้)

ลายเหรียญ Round Stud

ผลิตจากยาง NBR. Nitrile ทนทาน กันน้ำมัน และกันลื่น ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน คุณสมบัติเหมาะกับงานที่ต้องการความทนทานสูง ปราศจากเชื้อราและแบคทีเรีย Details
  • ขนาด 1.5 x 15 m.(แบ่งตัดเป็นเมตรได้)

ลายเช็คเกอร์ Checker

ผลิตจากยาง NBR. Nitrile ทนทาน กันน้ำมัน และกันลื่น ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน คุณสมบัติเหมาะกับงานที่ต้องการความทนทานสูง ปราศจากเชื้อราและแบคทีเรีย Details
  • ขนาด 1.5 x 15 m.(แบ่งตัดเป็นเมตรได้)

ลายร่องเล็ก Line Mat Small

ผลิตจากยาง NBR. Nitrile ทนทาน กันน้ำมัน และกันลื่น ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน คุณสมบัติเหมาะกับงานที่ต้องการความทนทานสูง ปราศจากเชื้อราและแบคทีเรีย Details
  • ขนาด 1.5 x 15 m.(แบ่งตัดเป็นเมตรได้)

ลายร่องใหญ่ Line Mat

ผลิตจากยาง NBR. Nitrile ทนทาน กันน้ำมัน และกันลื่น ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน คุณสมบัติเหมาะกับงานที่ต้องการความทนทานสูง ปราศจากเชื้อราและแบคทีเรีย Details
  • ขนาด 1.5 x 15 m.(แบ่งตัดเป็นเมตรได้)

ลายเมล็ดข้าว Small Millet

ผลิตจากยาง NBR. Nitrile ทนทาน กันน้ำมัน และกันลื่น ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน คุณสมบัติเหมาะกับงานที่ต้องการความทนทานสูง ปราศจากเชื้อราและแบคทีเรีย Details
  • ขนาด 1.5 x 15 m.(แบ่งตัดเป็นเมตรได้)

ลายขัดสาน Small Diamond

ผลิตจากยาง NBR. Nitrile ทนทาน กันน้ำมัน และกันลื่น ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน คุณสมบัติเหมาะกับงานที่ต้องการความทนทานสูง ปราศจากเชื้อราและแบคทีเรีย Details
  • ขนาด 1.2 x 15 m.(แบ่งตัดเป็นเมตรได้)

ลายผิวส้ม Orange Peel

ผลิตจากยาง NBR. Nitrile ทนทาน กันน้ำมัน และกันลื่น ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน คุณสมบัติเหมาะกับงานที่ต้องการความทนทานสูง ปราศจากเชื้อราและแบคทีเรีย Details
  • ขนาด 1.5 x 15 m.(แบ่งตัดเป็นเมตรได้)