ฉนวนโฟม Polyuethane

โฟม PU. ชนิดหุ้มท่อ

ฉนวนโฟม PU. แบบหุ้มท่อ ใช้สำหรับงานป้องกันความเย็น ไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำเย็น ห้องเย็น ท่อแอร์ ควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ผลิตได้ตั้งแต่ความหนาแน่น 35 - 40 kg/m3 Details
  • ขนาดท่อ 1/2" - 10"

โฟม PU. แบบแผ่น

ฉนวนโฟม PU. แบบแผ่น สามารถใช้งานได้สะดวก เหมาะกับการใช้งานกันความร้อน หรือ ความเย็น สามารถนำไปใช้ในงานผนังห้องเย็น ผนังโกดังเก็บสินค้า หรือในโครงเคร่าผนัง Details
  • ความหนา 15-200 mm.